Beste zorggebruiker

Op 1 november ’20 kregen wij onze specifieke richtlijnen naar aanleiding van de algemene maatregelen die werden afgekondigd door de overleg comité op 30 oktober ’20.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid benadrukt dat geestelijke gezondheidszorg, psychosociale en fysieke revalidatie als een essentiële dienstverlening worden beschouwd.

Dit maakt dat het revalidatiecentrum open blijft en dat de therapieën op het centrum kunnen blijven doorgaan onder volgende voorwaarden:

Individuele behandelingen/begeleidingen

- Elke vorm van behandeling/begeleiding moet zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Face-to-face contacten blijven de standaard. Deze kunnen op casusniveau afgewisseld worden met andere alternatieve methoden. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor zorggebruikers die tot een risicogroep behoren.

- Face-to-face contacten gebeuren uitsluitend op afspraak. Er wordt per zorggebruiker voldoende tijd voorzien.

- Het aantal personen die de zorggebruiker (bv. ouders, partner,…) naar de voorziening begeleiden wordt beperkt tot een absoluut minimum.

- Het gebruik van wachtzalen wordt tot een absoluut minimum beperkt en alle beschermingsmaatregelen worden hier in acht genomen. (mondmaskerplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar – handen reinigen bij het betreden van het gebouw)

Groepsactiviteiten

- Georganiseerde groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden met respect voor hygiëne en social distancing (i.g.v. groepsactiviteiten voor -6 jarigen moet de social distancing niet gerespecteerd worden).

Nieuwe revalidatietrajecten/begeleidingen

- De opstart van nieuwe revalidatietrajecten/begeleidingen/behandelingen blijft mogelijk, inclusief diagnostische onderzoeken die hiertoe noodzakelijk zijn.

Toegang tot de voorziening

- De toegang tot de voorziening wordt verboden voor iedereen die geen personeelslid, zorggebruiker, noodzakelijke begeleider/behandelaar/zorgverlener, ziekenwagenbegeleider, vrijwilliger of stagiair, leverancier of technici voor dringende herstellingen is.

- Alle personen houden zich aan de preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.

- In het kader van mogelijk contactonderzoek, moet de voorziening zicht hebben op alle personen die de voorziening hebben betreden (zorgverleners, zorggebruikers, begeleiders, leveranciers, logistiek personeel, vrijwilligers, stagiairs,..). Daartoe moet een registratiesysteem worden voorzien.

Persoonlijk Beschermingsmateriaal (PBM)

- De Taskforce COVID-19 besliste op 17 juli dat het personeel dat in contact komt met zorggebruikers steeds een chirurgisch mondneusmasker moet dragen tijdens de volledige aanwezigheidsduur.

Onderhoud infrastructuur

- Regelmatig (minstens 2 keer per dag) reinigen van high-touch oppervlakken.

- Reinigen (met water en zeep) van lokalen na elk gebruik door een contactbubbel. Tussen de afspraken wordt hiervoor voldoende tijd voorzien.

- Desinfecteren is zeker nodig bij (vermoeden van) besmetting.

Verluchting

- Bijkomend aandacht voor extra verluchten en ventileren

Opgelet:

 • Indien u zich ziek voelt, komt nu niet naar uw afspraak. U kunt afbellen of een mailtje sturen naar de persoon met wie u een afspraak had.
 • Ook aan de personen die onze zorggebruikers brengen of halen, vragen we om dat niet te doen als ze zich ziek voelen.
 • Als u niet zeker bent of u beter wel of niet naar het centrum komt, neemt u hiervoor contact op met uw huisarts en volgt u zijn/haar advies.

 

SYMPTOMEN

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

- minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak:

 • hoest
 • dyspnoe (onregelmatige ademhaling)
 • thoracale pijn ( pijn aan de voor- of achterzijde van de borstkas)
 • acute anosmie (reukverlies)
 • of dysgeusie (smaakstoornis)
 • Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens een epidemie

OF

- minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

 • koorts
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • rhinitis (ontsteking van neusslijmvlies)
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • anorexie
 • waterige diarree
 • acute verwardheid
 • plotse val

OF

- verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest...)

 Hartelijk dank voor uw vertrouwen, begrip en medewerking

 _____________________________________________________________

Het centrum heeft een overeenkomst met het Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Deze bepaalt dat we volgende doelgroepen mogen behandelen:
autisme spectrumstoornissen, gehoorstoornissen, ADHD, complexe ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsvertragingen en verstandelijke beperkingen.

Doorheen de jaren heeft het centrum zich gespecialiseerd in het behandelen van Kinderen met gehoorstoornis of Kinderen met ASS en Volwassenen met gehoorstoornis.

Ons enthousiast team staat met haar jarenlange ervaring ten dienste van u of uw kind. Ontdek op deze website meer info over onze diensten, aanpak en troeven.