Onze doelgroepen

Kinderen:

Kinderen met een gehoorstoornis

Een gehoorstoornis kan verworven of aangeboren zijn.
Vroegtijdig detecteren van een mogelijk gehoorverlies is van groot belang. Niet of minder goed horen kan een invloed hebben op de algemene ontwikkeling van een kind. Om deze reden zijn vroegtijdig onderzoek en aangepaste multidisciplinaire revalidatie steeds van groot belang.

 

Kinderen met autismespectrumstoornis

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornissen. ‘Pervasief’ wil zeggen dat de ontwikkeling van vele levensgebieden wordt beïnvloed en belemmerd. In het bijzonder verloopt de ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen verstoort. Maar ook de ontwikkeling van de motoriek, het zelfbeeld, het spel en de gevoelens kan belemmerd worden.

Mensen met autisme hebben het kenmerkend moeilijk op drie gebieden: communicatie, sociale relaties en verbeelding. Dit noemt men de triade. Deze kenmerken kunnen in verschillende combinaties en met een verschillende intensiteit voorkomen. Wat betekent dat mensen met autisme heel erg van elkaar kunnen verschillen. Het geheel van mogelijke stoornissen noemt men autismespectrumstoornissen. Autismespectrumstoornissen zijn zoals gezegd ontwikkelingsstoornissen. Dat wil echter niet zeggen dat kinderen of volwassenen met autisme zich niet ontwikkelen. De laatste jaren is aangetoond dat ze tal van dingen kunnen leren.

 

Kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen

Dit zijn kinderen die ondanks hun normale begaafdheid toch nog op bepaalde ontwikkelingsdomeinen trager evolueren. Bij peuters en kleuters kan dit tot uiting komen in een tragere spraak- en taalontwikkeling of een vertraagde motorische ontwikkeling. Dit alles kan nog verzwaard worden door gedragsproblemen.

In de lagere school zien we dat het leren moeilijker verloopt. Men spreekt van dyslexie als het lezen moeizamer verloopt, dyscalculie als het rekenen moeilijker is, dysorthografie als het schrijven stroef verloopt. Naast de uitgesproken lees-, spelling- of rekenproblemen vertonen ze vaak aandachtsproblemen, gedragsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen.

 

Kinderen met A.D.H.D.

Dit zijn heel spontane kinderen die overlopen van energie. Ze hebben een onweerstaanbare drang om te bewegen, te handelen en te reageren. Ze zijn bijzonder impulsief en kunnen zich niet lang concentreren. Hun gedragsproblemen zorgen ervoor dat ze door hun omgeving vaak als ’lastig’ worden bestempeld en dat ze door leeftijdgenootjes soms gemeden worden. Hun schoolse prestaties zijn veelal ondermaats. Ook op oudere leeftijd kan het probleem blijven bestaan. Sommigen worden dan opstandig of overdreven apatisch.

 

Kinderen met een mentale handicap

Het gaat hier om kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden. De ontwikkeling verloopt over de ganse lijn trager dan normaal mag verwacht worden. Ze hebben vaak problemen met taal, motoriek en aandacht. Sociale vaardigheden verlopen moeizamer en sommigen stellen ook gedragsproblemen. Ze hebben meer tijd nodig om nieuwe vaardigheden en inzichten te leren.

Volwassenen:

Volwassenen met een gehoorstoornis

Een verworven gehoorverlies kan ontstaan na ziekte, ongeval of langdurig verblijf in lawaaierige ruimtes. Dit zal uiteraard de communicatie en de sociale contacten verstoren. Deze belemmeringen kunnen echter een zodanige impact hebben op het functioneren dat ze aanleiding geven tot psychische problemen. Iemand die niet meer hoort wat er in zijn omgeving verteld wordt, kan overdreven achterdochtig worden. Tevens valt het niet uit te sluiten dat een verworven gehoorstoornis kan leiden tot een depressie, angsten of een sociaal isolement.