Onze doelgroepen

Het centrum heeft een revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.
Deze bepaalt dat we volgende doelgroepen mogen behandelen:
autisme spectrumstoornissen, gehoorstoornissen, ADHD, complexe ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsvertragingen en verstandelijke beperkingen.
Door de jaren heen hebben we ons in dit centrum gespecialiseerd in autisme spectrumstoornissen en gehoorstoornissen en zijn dit momenteel onze enige behandelgroepen.

 

Kinderen:

Kinderen met een gehoorstoornis

Een gehoorstoornis kan verworven of aangeboren zijn.
Vroegtijdig detecteren van een mogelijk gehoorverlies is van groot belang. Niet of minder goed horen kan een invloed hebben op de algemene ontwikkeling van een kind. Om deze reden zijn vroegtijdig onderzoek en aangepaste multidisciplinaire revalidatie steeds van groot belang.

 

Kinderen met autismespectrumstoornis

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornissen. ‘Pervasief’ wil zeggen dat de ontwikkeling van vele levensgebieden wordt beïnvloed en belemmerd. In het bijzonder verloopt de ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen verstoort. Maar ook de ontwikkeling van de motoriek, het zelfbeeld, het spel en de gevoelens kan belemmerd worden.

Mensen met autisme hebben het kenmerkend moeilijk op drie gebieden: communicatie, sociale relaties en verbeelding. Dit noemt men de triade. Deze kenmerken kunnen in verschillende combinaties en met een verschillende intensiteit voorkomen. Wat betekent dat mensen met autisme heel erg van elkaar kunnen verschillen. Het geheel van mogelijke stoornissen noemt men autismespectrumstoornissen. Autismespectrumstoornissen zijn zoals gezegd ontwikkelingsstoornissen. Dat wil echter niet zeggen dat kinderen of volwassenen met autisme zich niet ontwikkelen. De laatste jaren is aangetoond dat ze tal van dingen kunnen leren.

Volwassenen:

Volwassenen met een gehoorstoornis

Een verworven gehoorverlies kan ontstaan na ziekte, ongeval of langdurig verblijf in lawaaierige ruimtes. Dit zal uiteraard de communicatie en de sociale contacten verstoren. Deze belemmeringen kunnen echter een zodanige impact hebben op het functioneren dat ze aanleiding geven tot psychische problemen. Iemand die niet meer hoort wat er in zijn omgeving verteld wordt, kan overdreven achterdochtig worden. Tevens valt het niet uit te sluiten dat een verworven gehoorstoornis kan leiden tot een depressie, angsten of een sociaal isolement.