Muziekgroepjes

Binnen een interdisciplinair kader wordt er muziektherapie gegeven aan groepjes gehoorgestoorde kinderen. Ze kunnen instappen vanaf de leeftijd van 2 jaar en half. De kinderen worden in groepjes verdeeld volgens hun ontwikkelingsniveau.
Er wordt gewerkt volgens internationale methodes zoals het Britse Music time en Vlaamse methodes zoals de principes van Diana Elens die zich baseert op 5 verschillende niveaus waar er aan dynamische, temporele en melodische aspecten van de muziek wordt gewerkt.

Muziek vormt enerzijds een leuke invalshoek voor hoortraining en stimulatie van het restgehoor. Muziek bevat o.a. volgende componenten: toonhoogte, luidheid, tempo, ritme, melodie, structuur,…

Anderzijds kunnen we via muziek op een leuke en creatieve manier aandacht besteden aan verschillende aspecten van de algemene en de sociaal-emotionele ontwikkeling:

  • luisteren naar muziek, luisteren naar elkaar, beurt afwachten, samenwerken, ..
  • expressief en creatief bezig zijn naar aanleiding van muziek
  • op een andere manier contact hebben met elkaar: samen zingen, samen dansen, samen luisteren, samen tekenen,..