Kostprijs

De onderzoeksperiode en nadien ook de revalidatieperiode wordt jaarlijks door de maatschappelijk assistente aangevraagd bij de mutualiteit. De kosten worden, mits akkoord van de adviserend geneesheer van de mutualiteit, rechtstreeks aangerekend aan de mutualiteit. Er blijft enkel een remgeld van 1,84 euro (bedrag op 01/01/2019 en jaarlijks indexeerbaar) per dag over. U ontvangt hiervan een factuur op het einde van de maand. Indien men geniet van een voorkeurstariefregeling bij de mutualiteit, betaalt men niets.