Multidisciplinair onderzoek

Het kind of de volwassene wordt uitgebreid individueel onderzocht.
De onderzoeken worden gepland in functie van de gestelde problematiek en de reeds voorhanden zijnde gegevens.

Dit omvat een medisch, psychologisch, logopedisch, psychomotorisch en audiologisch onderzoek dat peilt naar de cognitieve ontwikkeling, communicatieve vaardigheden, spraak- en taalontwikkeling, psychomotorische vaardigheden, visuele en auditieve perceptie, psychosociale ontwikkeling, aandacht en geheugen en schoolse vaardigheden.

Deze onderzoeken gebeuren op verschillende tijdstippen en dagen om de persoon te leren kennen en een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. Het revalidatiecentrum kan voor de nodige documenten en attesten zorgen voor afwezigheid op school of op het werk.

 

Tijdens een interdisciplinaire teamvergadering worden de verschillende onderzoeksresultaten samengebracht en geïnterpreteerd en wordt er een gezamenlijk advies geformuleerd.

 

De onderzoeksresultaten worden uitgebreid besproken met de ouders of de betrokkene zelf en ons advies wordt voorgesteld.

Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de problematiek wordt een multidisciplinair revalidatieprogramma geadviseerd of wordt verwezen naar een andere aangepaste vorm van hulpverlening.