Multidisciplinaire revalidatie

Omdat iedere persoon uniek is, wordt voor elk een individueel multidisciplinair therapieplan opgesteld waarbij ook de ouders en de persoon zelf betrokken worden.

Jaarlijks wordt de therapie geëvalueerd en aangepast. De gemaakte evolutie en de nieuwe testresultaten worden grondig besproken met het team. Tevens wordt hiervoor contact opgenomen met eventuele andere betrokken partijen. Tenslotte wordt ook samen met de ouders of de betrokkene de hulpvraag opnieuw bekeken.

Een therapiesessie duurt meestal 1 à 2 uur. De persoon komt voor de duur van de sessie naar het centrum. De intensiteit van de verschillende sessies is afhankelijk van het individuele therapieplan. Er wordt zowel individuele als groepstherapie aangeboden.

De revalidatie gebeurt overdag, meestal tijdens de schooluren. Het revalidatiecentrum levert hiervoor de nodige documenten en attesten.

We werken multidisciplinair en interdisciplinair op volgende ontwikkelingsdomeinen:

  • Audiologische ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Spraak- en taalontwikkeling