Vacatures

VZW Zeplin overkoepelt twee centra voor ambulante revalidatie, CAR Lovenjoel en CAR Woluwe. Beide centra hebben een eigen revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

 

Voor VZW Zeplin zijn we op zoek naar:

Boekhoud(st)er
NKO-arts

 
 

BOEKHOUDER
m/v/x

Functie omschrijving:

Boekhoudkundige verrichtingen

Registreren van boekhoudkundige verrichtingen

§  Boeken van facturen

§  Verwerken van betalingen

§  Debiteurenbeheer

§  Crediteurenbetalingen

BTW-aangifte

Opvolgen van de maandelijkse en jaarlijkse BTW-aangiftes

Afsluiten boekjaar

 

Afsluiten van het boekjaar

§  Opstellen van de jaarrekening

§  Opstellen van de balans

§  Neerleggen

§  Verslaggeving naar de directie en RVB

Financieel management

Ondersteunen van de directeur op vlak van financieel management

§  Opvolgen van subsidies

§  Opvolgen wettelijke formaliteiten

§  Opvolgen van de wettelijke documenten voor de overheid

 

Competenties:

      Je kan je werk uitvoeren zonder ondersteuning, hulp of toezicht van anderen maar je kan ook beoordelen wanneer je zelf kan beslissen en wanneer niet.

      Je kan structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteiten en hebt voortgangscontrole.

      Je bent nauwkeurig en kan een situatie systematisch ontleden in al zijn elementen, verbanden duiden en op zoek gaan naar bijkomende informatie om een situatie helder te krijgen.

      Je kan een individuele verantwoordelijkheid tonen voor het eigen leerproces, de eigen resultaatsgebieden en deze van de organisatie.

      Je onderschrijft de algemene visie en de kernwaarden van de VZW

      Kennis van Exact Online is een meerwaarde

Profiel:

      In het bezit van een Bachelor of Master diploma boekhoudkunde.

Ons aanbod:

      Deeltijdse job: 19/38, dagen overeen te komen

      Locatie:
Stationsstraat 25 te Lovenjoel of Georges Henrilaan 278 te Sint-Lambrechts-Woluwe

      Contract van onbepaalde duur

      Indiensttreding: 1 juli 2019

      Een boeiende gevarieerde job in een deskundig, dynamisch team met een toffe werksfeer

      Ontwikkelingsmogelijkheden door een innovatief vormingsbeleid

      Vergoeding woon-werkverkeer (gratis treinabonnement, fietsvergoeding, …)

Solliciteren:

      Stuur jouw sollicitatiebrief en CV tot en met vrijdag 21 juni ’19 via mail naar hilde.vanwilderode@zeplin.be

      Meer info over VZW Zeplin kan je vinden op onze website.

 
 

NKO-arts:
specialisatie en/of interesse in gehoorrevalidatie
m/v/x

 

Functie omschrijving:

 • Primaire focus op medische opvolging en multidisciplinaire revalidatie ikv een gehoorstoornis, bij kinderen van af de leeftijd van 2 maanden oud, peuter- en kleuterleeftijd, lagere school
 • Je leidt samen met de paramedisch verantwoordelijke een multidisciplinair team van 2 audiologen, 3 logopedisten, 2 kinésitherapeuten, 2 sociaal assistenten en 1 psychologe. Jij neemt hierbij de medische eindverantwoordelijkheid voor je rekening. Nauwe samenwerking met het team is hier belangrijk.
 • In het kader van onze revalidatieovereenkomst doe je:
  • consultaties en supervisie bij multidisciplinaire bilans en revalidatie: vermoedensdiagnoses verder uitklaren, informatie en advies geven en begeleiden van ouders en/of patiënten maar ook van het team. Het gaat om de combinatie van face à face verstrekkingen met patiënten en/of hun ouders, teamvergaderingen en administratie.
 • In het kader van onze MDT-VAPH werking:
  • Supervisie bij het opstellen van multidisciplinaire verslagen voor financiële tussenkomst door het VAPH voor onze cliënten.
 • Netwerkoverleg met doorverwijzende diensten of artsen: er wordt nauw samengewerkt  met de verwijzende ALGO-referentiecentra (zowel met collegae NKO-artsen als met de audiologen/logopedisten)
 • Je blijft up to date met de nodige bijscholingen.

 

Competenties:

 • Leidende vaardigheden of bereid hierin te groeien
 • Geduldig en hulpvaardig zijn, empathisch en respectvol zowel naar onze patiënten en hun ouders als naar collega’s.
 • Zelfstandig kunnen werken maar ook veel belang hechten aan overleg en dialoog met je team.
 • De algemene visie en de kernwaarden van het CAR onderschrijven
 • Stipte uitvoering van de bijhorende administratieve taken
 • Open staan voor nieuwe methodieken voor de revalidatie van onze doelgroepen.
 • Graag en snel bijleren.
 • Flexibel
 • Je werkt graag met kinderen.
 • Ervaring op vlak van diagnose en behandeling van aangeboren gehoorstoornissen en taalspraakachterstand/globale ontwikkelingsachterstand, strekt tot de aanbeveling.

 

Profiel:

De kandidaat/ kandidate beschikt over:

 • Een diploma van arts, met het recht om in België de geneeskunde uit te oefenen
 • Een erkenning in de otorhinolaryngologie
 • Interesse in otologie en gehoor

 

Ons aanbod:

 • Deeltijdse job: 8/38. Eén vaste dag in de week: donderdag
 • Contract van bepaalde duur: 4 maanden
 • Indiensttreding: 01/08/2019 tot 30/11/2019
 • Zelfstandig statuut of bediendencontract
 • Verloning volgens het vernieuwde barema (sedert 01-01-2017) van adviserend geneesheer binnen de sector CAR
 • Vergoeding woon- werkverkeer (gratis treinabonnement, fietsvergoeding, …)
 • Werken in een door Kind & Gezin erkend Referentiecentrum voor revalidatie voor Brussel en Vlaams Brabant ikv Algo screening
 • Mogelijkheid om een extra aantal uren consultatie te doen buiten de revalidatieovereenkomst ikv gehoortesten en hoortoestelaanpassingen samen met de audiologen.
 • Een ruim consultatiebureau met Athos binoculaire oormicroscoop i View 21, een hydraulische Greiner onderzoeksstoel en –krukje, een Athos hoofdlamp, een medische unit met ingebouwde suctie en al het nodige NKO-instrumentarium, en zowel een vaste computer als een laptop.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door een innovatief vormingsbeleid voor zowel binnen als buitenlandse congressen
 • Een collega kinder- & jeugdpsychiater
 • Een boeiende, gevarieerde job in een deskundig, dynamisch team met een toffe werksfeer

 

Solliciteren:

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV via mail naar charlotte.joossens@zeplin.be