Een gehoorstoornis kan verworven of aangeboren zijn. Vroegtijdig detecteren van een mogelijk gehoorverlies is van groot belang. Niet of minder goed horen kan een invloed hebben op de algemene ontwikkeling van een kind. Om deze reden zijn vroegtijdig onderzoek en aangepaste multidisciplinaire revalidatie steeds van groot belang.