Ons centrum is sinds 1 april 1993 erkend als multidisciplinair team door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wij zijn bijgevolg gemachtigd om het multidisciplinair verslag op te stellen dat toegang geeft tot de voorzieningen van het Vlaams Agentschap.

Voor minderjarigen kunnen wij een aanvraag indienen via de intersectorale toegangspoorten van het jongerenwelzijn.

Voor wie?

Het Agentschap richt zich tot alle personen die zich, omwille van een handicap, minder gemakkelijk dan anderen kunnen redden (integreren) in onze maatschappij. Die handicap kan lichamelijk zijn, zintuiglijk, mentaal of psychisch. Om te kunnen ingeschreven worden bij het VAPH moet u jonger zijn dan 65 jaar. Bent u al ingeschreven voor uw 65ste, dan kunt u blijven gebruik maken van de dienstverlening van het VAPH.

Wat?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

De Integrale jeugdhulp in Vlaanderen staat voor een doorgedreven samenwerking tussen de sectoren voor minderjarigen die te maken hebben met jeughulpverlening.

Procedure

Indien u een IMB aanvraag tot tussenkomst van het Vlaams Agentschap wenst te doen dient u eerst contact op te nemen en eventueel een afspraak te maken met een multidisciplinair team dat erkend is door het Vlaams Agentschap zoals ons centrum. Andere erkende diensten zijn onder meer consultatiebureaus, mutualiteiten en CLB’s.

Het multidisciplinair team zal dan overgaan tot het opstellen van uw dossier.

Betreft het een aanvraag voor een minderjarige, kan een multidisciplinair team de minderjarige aanmelden bij de intersectionale toegangspoort. Er zal dan een A-document worden opgemaakt waarin de hulpvraag en de situatie van de jongere beschreven wordt

Wenst u zich te laten bijstaan door ons centrum? Neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ons centrum is vooral gespecialiseerd in het bijstaan van personen met een hoorstoornis of ASS en dit voor alle leeftijden tot 65 jaar.

Indien wij u niet verder kunnen helpen dan zal men u doorsturen naar een andere dienst.