Onze maatschappij is gericht op normaalhorende personen. Dat maakt dat alledaagse activiteiten heel wat minder vanzelfsprekend zijn voor doven en slechthorenden. Denk maar aan activiteiten als naar de radio luisteren, de deurbel horen, aankondigingen in een treinstation horen, een lezing of theatervoorstelling bijwonen, een baby horen huilen, een gesprek voeren, lessen volgen op school,…

Om de geluidswereld beter toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden zijn talrijke hulpmiddelen ontwikkeld. Deze kunnen al dan niet in combinatie met hoorapparaten gebruikt worden.

Er bestaat een uitgebreid gamma aan technische hulpmiddelen voor slechthorenden

  • FM-apparatuur
  • Hulpmiddelen voor telefoon / GSM
  • Hulpmiddelen voor televisie / radio
  • Wek- en waarschuwingsapparatuur

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) komt onder bepaalde voorwaarden tussen bij de aankoop van deze hulpmiddelen.