Vanuit het agentschap Zorg & Gezondheid kregen ook wij de boodschap dat er voor onze sector geen algemene verplichting meer is voor het dragen van mondmaskers.
In specifieke situaties kan dit toch nog nodig zijn.

Vanuit wederzijds respect zouden we dit graag op volgende manier willen doen:

- Wanneer het voor u of uw kind belangrijk is dat wij een mondmasker dragen, mag u dit altijd vragen.

- Indien er Covid-19 besmettingen zijn bij uw nauwe contacten, vragen we om

  • dit te zeggen aan de therapeut zodat deze, indien gewenst, een mondmasker kan aandoen.
  • indien mogelijk zelf ook een mondmasker te dragen
  • geen gebruik te maken van de wachtzaal

Wij blijven ook verder inzetten op de algemene beschermingsmaatregelen (ventilatie, afstand, zelftesten,...)

Oprechte dank voor uw medewerking

Team Zeplin