Missie van ons centrum

Het centrum heeft tot doel: de integratie of reïntegratie van kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen in alle maatschappelijke contexten.

Dit betekent concreet:

 • Het opstellen en uitvoeren van een revalidatieplan op maat van elke zorggebruiker, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkelen.
 • Pedagogische ondersteuning van het gezin, wanneer daar vraag naar is.
 • De samenwerking met externe personen/diensten.

Visie van ons centrum

Ons centrum wil een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden en in de regio hier een toonaangevende rol spelen. We geloven ook in de intrinsieke mogelijkheden van elke persoon.

Belangrijk hierbij is:

 • dat de zorggebruiker zo lang als mogelijk in de eigen omgeving kan blijven;
 • dat de betrokkenheid en medewerking van de eigen omgeving maximaal benut wordt;
 • de motivatie van de zorggebruiker en zijn/haar omgeving.

Waarden binnen ons centrum

Dit alles willen we realiseren aan de hand van volgende kerncompetenties:

 • Gebruikersgerichtheid
 • Openheid
 • Integriteit
 • Samenwerking
 • Innovatie