Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornissen. ‘Pervasief’ wil zeggen dat de ontwikkeling van vele levensgebieden wordt beïnvloed en belemmerd. In het bijzonder verloopt de ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen verstoort. Maar ook de ontwikkeling van de motoriek, het zelfbeeld, het spel en de gevoelens kan belemmerd worden.

Mensen met autisme hebben het kenmerkend moeilijk op drie gebieden: communicatie, sociale relaties en verbeelding. Dit noemt men de triade. Deze kenmerken kunnen in verschillende combinaties en met een verschillende intensiteit voorkomen. Wat betekent dat mensen met autisme heel erg van elkaar kunnen verschillen. Het geheel van mogelijke stoornissen noemt men autismespectrumstoornissen. Autismespectrumstoornissen zijn zoals gezegd ontwikkelingsstoornissen. Dat wil echter niet zeggen dat kinderen of volwassenen met autisme zich niet ontwikkelen. De laatste jaren is aangetoond dat ze tal van dingen kunnen leren.